079-3200348   

contact@parocare.nl   

J.L. van Rijweg 125   2713 HZ Zoetermeer


Belangrijke informatie voor patiënten:


Praktijk voor Parodontologie Zoetermeer heeft onderstaande maatregelen en aanpassingen getroffen om de reguliere zorg verantwoord en conform de richtlijnen van RIVM en GGD te kunnen verlenen.


Het is belangrijk dat wij alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan wij met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn (dit wordt één dag voor de afspraak telefonisch met u besproken en overlegd). Als u één van de volgende vragen met JA kan antwoorden dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.


  • Heeft u nu Corona?
  • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met Corona?
  • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkouden, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38C)?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
  • Bent u in thuisisolatie?


Omdat handhaven van een optimale handhygiëne een belangrijke rol speelt om de verspreiding van het virus (covid-19) te voorkomen verzoeken wij u bij het betreden van de praktijk uw handen te desinfecteren met handalcohol. Wij verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken houden we 1,5 meter afstand.


De bevestiging van uw volgende afspraak wordt u digital per e mail opgestuurd.


Nog wat extra aanwijzingen:

  • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd kunt u de praktijk binnenkomen.
  • Volg de aanwijzing van ons personeel op.
  • Kom alleen naar uw afspraak. Indien noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.


Voorafgaande aan iedere behandeling wordt u verzocht om een minuut met 1% waterstof peroxide (richtlijnen RIVM) te spoelen.


Wij zullen u ontvangen met een vriendelijke glimlach en groet, maar uw hand mogen we niet schudden.


In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijnen van Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen in acht genomen.