079-3200348   

contact@parocare.nl   

J.L. van Rijweg 125   2713 HZ Zoetermeer

De Praktijk


De praktijk is sinds oktober 2003 operationeel.

De parodontologen zijn BIG geregistreerd, nationaal (NVvP) en internationaal (EFP), gecertificeerd en ingeschreven in het kwaliteitsregister tandartsen (krt).

De mondhygiënisten zijn gediplomeerd en afgestudeerd voor een vierjarige HBO opleiding tot mondzorgkundige en zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister mondhygiëne. Het beleid van de Parodontologie Praktijk Zoetermeer is dat de kwaliteit van de zorg volgens de laatste updates in parodontologie uitgevoerd wordt. Alle mondhygiënisten in de praktijk hebben tijdens hun opleiding een specialisatie minor gevolgd, dat is een stage in een erkende parodontologie praktijk gedurende een semester.

De kwaliteit voor de zorg en de kennis voor parodontologie wordt ieder jaar door het Consilium Parodontologicum (wetenschappelijke organisatie voor parodontologie) geëvalueerd. Tevens wordt de erkenning tot parodontoloog voor iedere parodontoloog in de praktijk iedere vijf jaar getoetst (in de praktijk) en verlengt. Middels deze visitatie worden de parodontologen beoordeeld op scholing niveau, praktisch en klinisch handelen en de praktijk organisatie (inclusief steriliteit en hygiëne).


Vanuit hier kunt u doorklikken naar: