079-3200348   

contact@parocare.nl   

J.L. van Rijweg 125   2713 HZ Zoetermeer

Parodontitis
Parodontitis is een ontsteking van het tandvlees waarbij het kaakbot rondom de wortels van tanden en kiezen aangetast wordt en daardoor afbreekt. Bij parodontitis worden alle weefsels rondom de wortels ontstoken en daardoor gaat de fundering van de mond reduceren (afbreken).

Voor het ontwikkelen van parodontitis zijn diverse factoren in werking;

 • Bacteriën/plaque (aanwezig in de mondholte).
 • Erfelijke vatbaarheid (erfelijkheid bepaald het verloop en agressiviteit van parodontitis).
 • Omgeving factoren (stress, dieet, roken).
 • Algehele gezondheid (diabetes, auto-immuunziekten).


Gingivitis
Een andere (milde) ontsteking die veel voorkomt is Gingivitis. Gingivitis is een ontsteking dat zich beperkt houdt tot het tandvlees, ook wel bekend als geïrriteerd tandvlees.


Symptomen


Parodontitis begint eerst bij de tandvleesrand (gingivitis) en zet zich hierna, bij geen of niet toereikende behandeling, verder onder het tandvlees voort. Indien de parodontitis niet behandeld wordt, gaan uiteindelijk tanden en kiezen verloren. 80% van de mensen hebben in meer of mindere mate ontsteking van het tandvlees. Bij 35% van deze mensen is dit in een gevorderd stadium. De meerderheid van de mensen die parodontitis hebben ervaren hier geen pijn van en zijn zich niet bewust van het probleem.


Symptomen van parodontitis en gingivitis kunnen zijn;


 • Roodheid van het tandvlees
 • Bloedend tandvlees
 • Los staan van tanden/ kiezen
 • Slechte adem/ geur
 • Toename van de ruimte tussen de tanden en soms acute ontsteking (abcessen)Parodontale behandeling
1. Intake

De intake wordt door de tandarts parodontoloog uitgevoerd. Dit consult bestaat uit het verzamelen van een parodontiumstatus (de hoedanigheid van de ontsteking word gecodeerd), eventueel een röntgen analyse van de aangetaste regio’s, het maken van een behandelingsplan en het bespreken daarvan met u.


2. Initiële behandeling
De initiële behandeling wordt door onze professionele mondhygiënisten uitgevoerd, bestaat uit het reinigen van de ontsmette wortel oppervakken (gekoloniseerd door bacteriën en tandsteen), instructie mondhygiëne. Deze behandelingen worden meestal (in 95% van de gevallen) onder lokale verdoving uitgevoerd.


3. Herbeoordeling
De herbeoordeling wordt door de tandarts parodontoloog uitgevoerd en bestaat uit het analyseren van de behaalde resultaten van de initiële fase en bepalen van een vervolg plan.


4. Parodontale chirurgie
Parodontale chirurgie kan noodzakelijk zijn om de eventuele restontstekingen (na de initiële fase) te verwijderden. Het verrichten van een parodontale chirurgie kan ook andere redenen hebben dan het verwijderen van de restontstekingen bij het tandvlees en het bot. Chirurgie kan geïndiceerd zijn ten behoeve van een grafting procedure of kroonverlenging of een regeneratieve chirurgische behandeling.

Recessiebedekking
De oorzaak van tandvlees recessie (teruggetrokken tandvlees) zijn onder andere:

 • Parodontitis.
 • Trauma (harde tandenborstel, hard poetsen enz).
 • Orthodontische afwijking van de gebitselementen (het gebitselement staat ver buiten de tandenboog).

Er zijn diverse chirurgische technieken om de gingiva recessie (tandvlees recessie) te behandelen. De meest betrouwbare en gebruikte techniek is bindweefsel grafting of connectieve tissue grafting.

Hierbij wordt bindweefsel van het gehemelte geoogst om ter plekke van de verloren gaande tandvlees bij de plaats van recessie te zetten, de graft moet daarna door middel van hechtingen goed vast gezet en geïmmobiliseerd worden.

Regeneratieve chirurgie
Door middel van deze chirurgische techniek wordt in specifieke botdefecten getracht om de verloren vergane botweefsel terug te winnen. Hierbij wordt het botdefect opgevuld met materialen dat het lichaam stimuleert tot de aanmaak van nieuw bot en parodontale weefsels.

Kroonverlenging
Kroonverlenging wordt uitgevoerd wanneer een tand/kies ver onder het tandvlees gebroken/beschadigd is en de tandarts een kroon op de tand/kies wilt vervaardigen, dan wordt door middel van een parodontale chirurgie ruimte vrij gemaakt voor het prepareren van een kroon.

Regeneratieve chirurgie wordt op indicatie uitgevoerd met het doel om de afgebroken en beschadigde weefsels (met name het kaakbot) op te bouwen.

Alveole opbouw
Chirurgie ten behoeve van alveole (tandkast) regeneratie:

Na het verwijderen van een gebitselement zal het kaakbot verder terugtrekken. Dat leidt tot een defect in de kaakwal en verlies van botvolume. Indien ter hoogte van de getrokken gebitselement een implantaat gewenst is, is het erg belangrijk dat er voldoende bot in horizontale en verticale zin aanwezig is. In dit soort gevallen zal het gebitselement atraumatisch verwijderd worden en de alveole (tandkast) opgevuld worden met botvervangers en bedekt worden met een collageen membraan.


5. Nazorg
Nazorg wordt door de mondhygiënisten uitgevoerd en bestaat uit reinigen van de pockets (ruimte tussen de tanden en kiezen en het tandvlees) en het bewaken van een optimale mondhygiëne en de parodontale conditie.