079-3200348   

contact@parocare.nl   

J.L. van Rijweg 125   2713 HZ Zoetermeer

Implantaten


Een implantaat lijkt op een schroef dat gemaakt is (meestal) van titanium en is te vergelijken met een kunstwortel, die op de plaats kan worden gezet van de tand of kies die in uw gebit verloren is gegaan.
Titanium is heel biocompatibel, dat wil zeggen dat het lichaam het niet afstoot, waardoor het bot er direct tegen aan kan groeien.Het implantaat zal na verloop van tijd vastgroeien in het bot door een proces dat osseointegratie heet. Nadat de osseointegratie is voltooid kan de implantaat belast worden door een kroon/ brug of een andere prothetische voorziening.


  • Bij vervanging van een enkele tand zal er op het implantaat een kroon gemaakt worden.

  • Bij vervanging van meerdere tanden zal er meestal een brug gemaakt worden.

  • Bij een edentate kaak kan er een uitneembare prothese vervaardigd worden welke verankerd wordt op de implantaten door middel van bijvoorbeeld drukknoppen of een staaf-huls constructie.


Peri-implantitis
In de situatie van peri-implantitis is er sprake van botafbraak rondom het implantaat. Het proces van botafbraak bij een implantaat verloopt namelijk vaak veel sneller dan bij een natuurlijk gebitselement. Voor het behandelen van peri-implantitis is meestal een chirurgische ingreep noodzakelijk.


Peri-mucositis
De mondverzorging rondom een implantaat vormt een belangrijk onderdeel van de mondverzorging van alle gebitselementen. De situatie van mucositis bij implantaten kan op dezelfde manier worden behandeld als gingivitis bij natuurlijke gebitselementen. Met behulp van een adequate mondhygiëne, mechanische plaque- en tandsteenverwijdering is peri-mucositis in de meeste gevallen goed te behandelen.

Symptomen van parodontitis en gingivitis kunnen zijn:

  • Roodheid van het tandvlees

  • Bloedend tandvlees

  • Los staan van tanden/ kiezen

  • Slechte adem/ geur

  • Acute ontsteking (abcessen)

  • Toename van de mobiliteit van de implantaten


Peri-implantaire behandeling

Voor het behandelen van de ontstoken implantaten worden de protocollen voor behandelen van parodontitis gevolgd.